W jaki sposób zgłosić zamiar usunięcia drzewa? (wcześnie – wniosek o wycięcie drzewa)

Pierwszym krokiem, który trzeba uczynić, by zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzić wycinkę drzew na swojej działce jest zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.

wycinka drzew zamiar usunięcia drzewa

Taki sposób postępowania dotyczy nieruchomości, które stanowią własność osób fizycznych. Nie ma żadnego wzoru wniosku, jaki należy złoży. Możliwe jest skorzystanie z szablonu, jaki udostępnia urząd miasta czy gminy na stronie internetowej albo napisać go samodzielnie. Należy przy tym pamiętać, że w zgłoszeniu konieczne są następujące dane:

1.Wnioskodawca:

– imię i nazwisko,

– adres zamieszkania,

– nr telefonu kontaktowego i opcjonalnie adres e-mail jeśli jest,

2.Pełnomocnik gdy został ustanowiony:

– imię i nazwisko pełnomocnika,

– adres zamieszkania,

– nr telefonu kontaktowego i opcjonalnie adres e-mail jeśli jest,

3.Właściciel nieruchomości gdy wnioskodawca nie jest właścicielem

-imię i nazwisko,

– adres zamieszkania,

– nr telefonu kontaktowego i opcjonalnie adres e-mail jeśli jest,

4.Organ, do którego kierowane jest zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew

5. Dokładny adres nieruchomości lub ewentualnie numer geodezyjny działki i obrębu, nr księgi

wieczystej, której dotyczy zamiar usunięcia drzewa

6.Podpis wnioskodawcy albo pełnomocnika, który został ustanowiony do reprezentowania wnioskodawcy

7. Wykaz załączników np.:

– rysunek lub mapka, która określa usytuowanie drzewa na działce,

– w przypadku współwłasności – zgoda współwłaścicieli,

– w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo

Obowiązek zgłoszenia na piśmie zamiaru wycinki drzewa spoczywa na właścicielu nieruchomości, jeżeli obwód pnia na wysokości 5 cm od powierzchni przekracza:

– 80 cm – w przypadku wierzb, topoli klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

– 65 cm – w przypadku robinii akacjowej, kasztanowca zwyczajnego, i platanu klonolistnego;

– 50 cm – w przypadku wycinki pozostałych gatunków drzew.

Przepisy wycięcia drzewa

Jeśli wniosek będzie niekompletny czyli brak będzie wszystkich wymaganych pozycji do rozpatrzenia wniosku, organ upoważniony do wydania decyzji zleci jego uzupełnienie w terminie 7 dni. Jeżeli zgłoszenie nie zostanie uzupełnione organ wniesie sprzeciw.

Jeżeli ustanawia się pełnomocnika konieczne jest dołączenie do zgłoszenia oryginału pełnomocnictwa albo poświadczonego odpisu wraz z dowodem opłaty skarbowej. W przypadku gdy właścicieli nieruchomości jest więcej, konieczne jest dołączenie zgody pozostałych współwłaścicieli.

ren

Wycinka drzew – jak zgłosić zamiar usunięcia drzewa

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookie, korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji

Informacja dotycząca cookies Czym są ciasteczka (pliki cookies)? Ciasteczko jest plikiem alfanumerycznym (tekstowym), który jest zapisywany na komputerze użytkownika podczas odwiedzin naszej witryny (lub aktualizowany - w przypadku odwiedzin ponownych/kolejnych). W jaki sposób wykorzystujemy cookies w naszym serwisie? Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację danych osobowych. Pliki cookies są wykorzystywane w naszym serwisie do celów statystycznych (dotyczących statystyk odwiedzin naszej witryny) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu i dostarczenia bardziej dopasowanych treści.

Zamknij