Aktualności

Wycinka drzew iglastych na własnej działce

Właściciele prywatnych posesji często dzwonią do firmy Logar w celu uzyskania informacji, co właściwie muszą zrobić aby zlecić wycinkę drzewa iglastego, które posadzone w niewłaściwym miejscu przestaje być ozdobą a zaczyna być problemem.

Dzieje się tak zazwyczaj wtedy, kiedy źle dobieramy miejsce posadzenia drzewa (pod wszelkimi liniami napowietrznymi: energetycznymi, telefonicznymi), zdecydowanie za blisko budynków, w granicy działki. Uszkodzenie systemu korzeniowego w trakcie prac brukarskich i budowlanych może być również powodem zamierania drzewa lub zaburzenia statyki grożącego przewróceniem się drzewa przy silnych porywach wiatru czy innych anomaliach pogodowych.

wycinka swierku

Wycinka drzewa iglastego (świerk) na działce prywatnej

Wycinka drzewa iglastego na prywatnej działce podlega przepisom wprowadzonym w życie 17 czerwca 2017. Często wysuwany przez klientów naszej firmy argument, że własnoręcznie sadzili to drzewo nie ma żadnego znaczenia i nie zwalnia z obowiązku zgłoszenia zamiaru wycinki do właściwego urzędu. Poniżej przedstawiamy wykaz aktualnie obowiązujących zasad.

  • z wnioskiem występuje właściciel lub współwłaściciel działki, zgłoszeniu nie podlegają drzewa iglaste, których obwody pni na wysokości 5 cm od ziemi nie przekraczają 50 cm,
  • usunięcie drzewa na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej nie podlega opłatom,
  • wniosek złożony przez osobę nie będącą właścicielem działki, nie podpisany lub skierowany do niewłaściwego organu jest nieważny. Na jego podstawie niemożliwe jest usunięcie drzewa,
  • W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub usunięcie przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu organu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną ,
  • jeżeli w terminie do 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo organ nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa,
  • jeśli nie usuniemy drzewa przed upływem 6 miesięcy od oględzin to możliwość jego wycięcia wymaga ponownego zgłoszenia.

Z naszego doświadczenia możemy podpowiedzieć, że zgłoszenia zamiaru wycinki rozpatrywane są bardzo sprawnie przez właściwe organa. Wizja lokalna czyli oględziny miejsca wycinki są przeprowadzane w naprawdę krótkim czasie od dnia zgłoszenia. Zdarzają się oczywiście odstępstwa, ale to zazwyczaj wyjątkowe przypadki.

ren

Tagi