Aktualności

cennik wycinki drzew

Cena za wycięcie drzewa w 2022r.

Przeglądając wyszukiwarki komputerowe można znaleźć mnóstwo informacji na temat kosztu wycięcie drzewa. Przeglądając pobieżnie zamieszczone informacje postanowiliśmy odnieść do tego tematu ponieważ niektóre z opublikowanych treści są w stanie wprowadzić poszukującą informacji osobę w błąd. Organ wydający decyzję dotyczącą wycinki drzew i krzewów naliczając opłaty kieruje się tabelami opłat, które są ujednolicone dla całego kraju. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewów wydaje:

  • wójt albo prezydent (burmistrz) miasta ,
  • na terenach nieruchomości, które wpisane są do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków
  • gdy o usunięcie drzew i krzewów występuje gmina będąca właścicielem nieruchomości – starosta.

Każdy z organów ma prawo do naliczania opłaty za usuwanie drzew i krzewów Opłata ta ma charakter administracyjny unormowana jest rozporządzeniem oraz jest jednolita w całym kraju. Naliczana ona jest dla instytucji oraz firm według stawek zgodnych z zawartymi w rozporządzeniu wytycznymi.
Na umorzenie lub pobranie opłaty wpływ mają różne czynniki, np. żywotność wykonanych nasadzeń zastępczych. Wycinka drzew, które stanowią zagrożenie dla osób i ich mienia może być zwolnione z tej opłaty. Opłata ta nie ma nic wspólnego z kosztem wykonania usługi, który ustala firma zajmująca się wycinką drzew!

cena wycinki drzew

Opłata administracyjna nie dotyczy osób fizycznych, które chcą wyciąć drzewo na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Firmy, które zajmują się wycinką i przycinaniem drzew posiadają własne cenniki oraz swoje stawki za usługi. W przedstawionym niżej zestawieniu możemy jedynie porównać uśrednione ceny, jakie proponowane są za wykonanie podobnej usługi w określonym rejonie. Poniższy cennik wycinki drzew aktualny na 2022 rok dotyczy wycinki drzew pojedynczych, nie ma odniesienia do wycinki na terenach zalesionych, ani porośniętych samosiejkami. W tych przypadkach ceny liczone są za powierzchnię, więc nic nie wnoszą do naszego wykazu.

Pojęcie „wycinka drzewa” oznacza w poniższym zestawieniu ścięcie drzewa metodą tradycyjną a więc przez tzw obalenie drzew wolno stojących oraz wycięcie drzewa techniką alpinistyczną (sekcyjną), gdy nie ma możliwości obalenia drzewa. Tabelka przedstawia ceny za tradycyjne obalanie uwzględniając obwód pnia, a także za wycinkę alpinistyczną, gdzie uwzględniono obwód pnia, jak również podział na drzewa iglaste i liściaste, gdyż w tym wypadku wielkość korony, którą należy po kawałku usunąć ma wpływ na cenę usługi.

REGION/CENA Średnia cena za wycinkę alpinistyczną  obw<120 cm Średnia cena za wycinkę alpinistyczną  obw>121 cm Średnia cena za wycinkę alpinistyczną obw>201 cm do 250cm
dolnośląskie 460,00 zł/szt. 690,00 zł/szt. 1792,00 zł/szt.
Wrocław 470,00 zł/szt. 710,00 zł/szt. 1697,00 zł/szt.
kujawsko – pomorskie 460,00 zł/szt. 700,00 zł/szt. 1802,00 zł/szt.
Bydgoszcz 460,00 zł/szt. 720,00 zł/szt. 1812,00 zł/szt.
lubelskie 464,00 zł/szt. 690,00 zł/szt. 1592,00 zł/szt.
Lublin 475,00 zł/szt. 700,00 zł/szt. 1702,00 zł/szt.
lubuskie 461,00 zł/szt. 705,00 zł/szt. 1507,00 zł/szt.
Zielona Góra 460,00 zł/szt. 710,00 zł/szt. 1612,00 zł/szt.
łódzkie 470,00 zł/szt. 720,00 zł/szt. 1722,00 zł/szt.
Łódź 480,00 zł/szt. 735,00 zł/szt. 1637,00 zł/szt.
małopolskie 475,00 zł/szt. 725,00 zł/szt. 1827,00 zł/szt.
Tarnów 480,00 zł/szt. 730,00 zł/szt. 1732,00 zł/szt.
Kraków 480,00 zł/szt. 740,00 zł/szt. 2042,00 zł/szt.
mazowieckie 670,00 zł/szt. 710,00 zł/szt. 1712,00 zł/szt.
Warszawa 630,00 zł/szt. 770,00 zł/szt. 1772,00 zł/szt.
Radom 490,00 zł/szt. 710,00 zł/szt. 1512,00 zł/szt.
Siedlce 470,00 zł/szt. 710,00 zł/szt. 1612,00 zł/szt.
Płock 490,00 zł/szt. 720,00 zł/szt. 1522,00 zł/szt.
opolskie 480,00 zł/szt. 725,00 zł/szt. 1727,00 zł/szt.
Opole 480,00 zł/szt. 730,00 zł/szt. 1732,00 zł/szt.
podkarpackie 460,00 zł/szt. 710,00 zł/szt. 1612,00 zł/szt.
Rzeszów 445,00 zł/szt. 720,00 zł/szt. 1522,00 zł/szt.
podlaskie 465,00 zł/szt. 700,00 zł/szt. 1702,00 zł/szt.
Białystok 470,00 zł/szt. 710,00 zł/szt. 1812,00 zł/szt.
pomorskie 470,00 zł/szt. 725,00 zł/szt. 1727,00 zł/szt.
Trójmiasto: Gdańsk, Gdynia, Sopot 470,00 zł/szt. 730,00 zł/szt. 1832,00 zł/szt.
śląskie 480,00 zł/szt. 710,00 zł/szt. 1512,00 zł/szt.
Gliwice 490,00 zł/szt. 720,00 zł/szt. 1622,00 zł/szt.
Częstochowa 490,00 zł/szt. 720,00 zł/szt. 1622,00 zł/szt.
Katowice 485,00 zł/szt. 735,00 zł/szt. 1637,00 zł/szt.
świętokrzyskie 460,00 zł/szt. 700,00 zł/szt. 1502,00 zł/szt.
Kielce 460,00 zł/szt. 710,00 zł/szt. 1512,00 zł/szt.
warmińsko – mazurskie 470,00 zł/szt. 720,00 zł/szt. 1622,00 zł/szt.
Olsztyn 480,00 zł/szt. 725,00 zł/szt. 1727,00 zł/szt.
wielkopolskie 475,00 zł/szt. 740,00 zł/szt. 1832,00 zł/szt.
Poznań 480,00 zł/szt. 730,00 zł/szt. 1732,00 zł/szt.
zachodniopomorskie 475,00 zł/szt. 720,00 zł/szt. 1922,00 zł/szt.
Szczecin 485,00 zł/szt. 725,00 zł/szt. 1927,00 zł/szt.

 

 

Przedstawione powyżej zestawienie nie obejmuje przypadków skrajnych a więc wycinki dużych drzew na cmentarzach, wycinki drzew pozostających w kolizji z liniami energetycznymi, budynkami, jak również drzew o takim stopniu rozkładu, że w każdej chwili mogą się wywrócić wyrządzając szkody w mieniu. Przypadki tego typu są zawsze rozpatrywane oraz wyceniane indywidualnie.

cennik pielegnacji drzew

Oddzielnym zagadnieniem jest również wycinka wymagająca użycia podnośnika koszowego lub w ekstremalnych przypadkach dźwigu. Takim opcjom poświęcimy odrębne zestawienie.

Tagi