Przeglądając wyszukiwarki komputerowe można znaleźć mnóstwo informacji na temat kosztu wycięcie drzewa. Przeglądając pobieżnie zamieszczone informacje postanowiliśmy odnieść do tego tematu ponieważ niektóre z opublikowanych treści są w stanie wprowadzić poszukującą informacji osobę w błąd. Organ wydający decyzję dotyczącą wycinki drzew i krzewów naliczając opłaty kieruje się tabelami opłat, które są ujednolicone dla całego kraju. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewów wydaje:

  • wójt albo prezydent (burmistrz) miasta ,
  • na terenach nieruchomości, które wpisane są do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków
  • gdy o usunięcie drzew i krzewów występuje gmina będąca właścicielem nieruchomości – starosta.

Każdy z organów ma prawo do naliczania opłaty za usuwanie drzew i krzewów Opłata ta ma charakter administracyjny unormowana jest rozporządzeniem oraz jest jednolita w całym kraju. Naliczana ona jest dla instytucji oraz firm według stawek zgodnych z zawartymi w rozporządzeniu wytycznymi.
Na umorzenie lub pobranie opłaty wpływ mają różne czynniki, np. żywotność wykonanych nasadzeń zastępczych. Wycinka drzew, które stanowią zagrożenie dla osób i ich mienia może być zwolnione z tej opłaty. Opłata ta nie ma nic wspólnego z kosztem wykonania usługi, który ustala firma zajmująca się wycinką drzew!

Przepisy wycinki drzew 2019 Warszawa i nie tylko


Opłata administracyjna nie dotyczy osób fizycznych, które chcą wyciąć drzewo na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Firmy, które zajmują się wycinką i przycinaniem drzew posiadają własne cenniki oraz swoje stawki za usługi. W przedstawionym niżej zestawieniu możemy jedynie porównać uśrednione ceny, jakie proponowane są za wykonanie podobnej usługi w określonym rejonie. Poniższy cennik wycinki drzew aktualny na 2019 rok dotyczy wycinki drzew pojedynczych, nie ma odniesienia do wycinki na terenach zalesionych, ani porośniętych samosiejkami. W tych przypadkach ceny liczone są za powierzchnię, więc nic nie wnoszą do naszego wykazu.

Pojęcie „wycinka drzewa” oznacza w poniższym zestawieniu ścięcie drzewa metodą tradycyjną a więc przez tzw obalenie drzew wolno stojących oraz wycięcie drzewa techniką alpinistyczną (sekcyjną), gdy nie ma możliwości obalenia drzewa. Tabelka przedstawia ceny za tradycyjne obalanie uwzględniając obwód pnia, a także za wycinkę alpinistyczną, gdzie uwzględniono obwód pnia, jak również podział na drzewa iglaste i liściaste, gdyż w tym wypadku wielkość korony, którą należy po kawałku usunąć ma wpływ na cenę usługi.

region/cena Średnia cena za tradycyjne obalenie drzewa obw<100 cm Średnia cena za tradycyjne obalenie drzewa obw>101 cm Średnia cena za wycinkę alpinistyczną drzewa iglastego obw<120 cm Średnia cena za wycinkę alpinistyczną drzewa iglastego obw>121 cm Średnia cena za wycinkę alpinistyczną drzewa liściastego obw<200 cm Średnia cena za wycinkę alpinistyczną drzewa liściastego obw>201 cm do 250cm
dolnośląskie 120,00 zł/szt. 181,00 zł/szt. 460,00 zł/szt. 690,00 zł/szt. 896,00 zł/szt. 1092,00 zł/szt.
Wrocław 128,00 zł/szt. 180,00 zł/szt. 470,00 zł/szt. 710,00 zł/szt. 818,00 zł/szt. 1097,00 zł/szt.
kujawsko – pomorskie 130,00 zł/szt. 185,00 zł/szt. 460,00 zł/szt. 700,00 zł/szt. 901,00 zł/szt. 1102,00 zł/szt.
Bydgoszcz 130,00 zł/szt. 190,00 zł/szt. 460,00 zł/szt. 720,00 zł/szt. 823,00 zł/szt. 1112,00 zł/szt.
lubelskie 124,00 zł/szt. 175,00 zł/szt. 464,00 zł/szt. 690,00 zł/szt. 895,00 zł/szt. 992,00 zł/szt.
Lublin 125,00 zł/szt. 180,00 zł/szt. 475,00 zł/szt. 700,00 zł/szt. 999,00 zł/szt. 1002,00 zł/szt.
lubuskie 135,00 zł/szt. 180,00 zł/szt. 461,00 zł/szt. 705,00 zł/szt. 902,00 zł/szt. 1107,00 zł/szt.
Zielona Góra 140,00 zł/szt. 194,00 zł/szt. 460,00 zł/szt. 710,00 zł/szt. 819,00 zł/szt. 1012,00 zł/szt.
łódzkie 130,00 zł/szt. 180,00 zł/szt. 470,00 zł/szt. 720,00 zł/szt. 821,00 zł/szt. 1022,00 zł/szt.
Łódź 135,00 zł/szt. 190,00 zł/szt. 480,00 zł/szt. 735,00 zł/szt. 834,00 zł/szt. 1037,00 zł/szt.
małopolskie 135,00 zł/szt. 185,00 zł/szt. 475,00 zł/szt. 725,00 zł/szt. 829,00 zł/szt. 1027,00 zł/szt.
Tarnów 140,00 zł/szt. 190,00 zł/szt. 480,00 zł/szt. 730,00 zł/szt. 835,00 zł/szt. 1032,00 zł/szt.
Kraków 140,00 zł/szt. 195,00 zł/szt. 480,00 zł/szt. 740,00 zł/szt. 846,00 zł/szt. 1042,00 zł/szt.
mazowieckie 120,00 zł/szt. 180,00 zł/szt. 470,00 zł/szt. 710,00 zł/szt. 817,00 zł/szt. 1012,00 zł/szt.
Warszawa 160,00 zł/szt. 210,00 zł/szt. 430,00 zł/szt. 770,00 zł/szt. 873,00 zł/szt. 1072,00 zł/szt.
Radom 100,00 zł/szt. 180,00 zł/szt. 490,00 zł/szt. 710,00 zł/szt. 817,00 zł/szt. 1012,00 zł/szt.
Siedlce 120,00 zł/szt. 170,00 zł/szt. 470,00 zł/szt. 710,00 zł/szt. 810,00 zł/szt. 1012,00 zł/szt.
Płock 140,00 zł/szt. 190,00 zł/szt. 490,00 zł/szt. 720,00 zł/szt. 827,00 zł/szt. 1022,00 zł/szt.
opolskie 135,00 zł/szt. 180,00 zł/szt. 480,00 zł/szt. 725,00 zł/szt. 823,00 zł/szt. 1027,00 zł/szt.
Opole 140,00 zł/szt. 190,00 zł/szt. 480,00 zł/szt. 730,00 zł/szt. 835,00 zł/szt. 1032,00 zł/szt.
podkarpackie 130,00 zł/szt. 180,00 zł/szt. 460,00 zł/szt. 710,00 zł/szt. 819,00 zł/szt. 1012,00 zł/szt.
Rzeszów 140,00 zł/szt. 190,00 zł/szt. 445,00 zł/szt. 720,00 zł/szt. 824,00 zł/szt. 1022,00 zł/szt.
podlaskie 125,00 zł/szt. 180,00 zł/szt. 465,00 zł/szt. 700,00 zł/szt. 906,00 zł/szt. 1002,00 zł/szt.
Białystok 130,00 zł/szt. 195,00 zł/szt. 470,00 zł/szt. 710,00 zł/szt. 815,00 zł/szt. 1012,00 zł/szt.
pomorskie 130,00 zł/szt. 190,00 zł/szt. 470,00 zł/szt. 725,00 zł/szt. 823,00 zł/szt. 1027,00 zł/szt.
Trójmiasto: Gdańsk, Gdynia, Sopot 140,00 zł/szt. 210,00 zł/szt. 470,00 zł/szt. 730,00 zł/szt. 835,00 zł/szt. 1032,00 zł/szt.
śląskie 110,00 zł/szt. 180,00 zł/szt. 480,00 zł/szt. 710,00 zł/szt. 815,00 zł/szt. 1012,00 zł/szt.
Gliwice 135,00 zł/szt. 200,00 zł/szt. 490,00 zł/szt. 720,00 zł/szt. 827,00 zł/szt. 1022,00 zł/szt.
Częstochowa 135,00 zł/szt. 210,00 zł/szt. 490,00 zł/szt. 720,00 zł/szt. 829,00 zł/szt. 1022,00 zł/szt.
Katowice 140,00 zł/szt. 200,00 zł/szt. 485,00 zł/szt. 735,00 zł/szt. 834,00 zł/szt. 1037,00 zł/szt.
świętokrzyskie 100,00 zł/szt. 175,00 zł/szt. 460,00 zł/szt. 700,00 zł/szt. 905,00 zł/szt. 1002,00 zł/szt.
Kielce 120,00 zł/szt. 190,00 zł/szt. 460,00 zł/szt. 710,00 zł/szt. 816,00 zł/szt. 1012,00 zł/szt.
warmińsko – mazurskie 130,00 zł/szt. 180,00 zł/szt. 470,00 zł/szt. 720,00 zł/szt. 827,00 zł/szt. 1022,00 zł/szt.
Olsztyn 140,00 zł/szt. 190,00 zł/szt. 480,00 zł/szt. 725,00 zł/szt. 825,00 zł/szt. 1027,00 zł/szt.
wielkopolskie 130,00 zł/szt. 170,00 zł/szt. 475,00 zł/szt. 740,00 zł/szt. 835,00 zł/szt. 1032,00 zł/szt.
Poznań 140,00 zł/szt. 180,00 zł/szt. 480,00 zł/szt. 730,00 zł/szt. 837,00 zł/szt. 1032,00 zł/szt.
zachodniopomorskie 130,00 zł/szt. 180,00 zł/szt. 475,00 zł/szt. 720,00 zł/szt. 824,00 zł/szt. 1022,00 zł/szt.
Szczecin 130,00 zł/szt. 195,00 zł/szt. 485,00 zł/szt. 725,00 zł/szt. 829,00 zł/szt. 1027,00 zł/szt.

Przedstawione powyżej zestawienie nie obejmuje przypadków skrajnych a więc wycinki dużych drzew na cmentarzach, wycinki drzew pozostających w kolizji z liniami energetycznymi, budynkami, jak również drzew o takim stopniu rozkładu, że w każdej chwili mogą się wywrócić wyrządzając szkody w mieniu. Przypadki tego typu są zawsze rozpatrywane oraz wyceniane indywidualnie.

wycinka drzew z podnosnika


Oddzielnym zagadnieniem jest również wycinka wymagająca użycia podnośnika koszowego lub w ekstremalnych przypadkach dźwigu. Takim opcjom poświęcimy odrębne zestawienie.

Cena za wycięcie drzewa w 2019r.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookie, korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji

Informacja dotycząca cookies Czym są ciasteczka (pliki cookies)? Ciasteczko jest plikiem alfanumerycznym (tekstowym), który jest zapisywany na komputerze użytkownika podczas odwiedzin naszej witryny (lub aktualizowany - w przypadku odwiedzin ponownych/kolejnych). W jaki sposób wykorzystujemy cookies w naszym serwisie? Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację danych osobowych. Pliki cookies są wykorzystywane w naszym serwisie do celów statystycznych (dotyczących statystyk odwiedzin naszej witryny) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu i dostarczenia bardziej dopasowanych treści.

Zamknij