Tag: #przepisy wycinki drzew

Przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów

Od 17 czerwca 2017 r.   obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów, wprowadzone na mocy ustawy z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074). Najważniejsze zmiany dotyczą właścicieli prywatnych posesji, którzy będą mogli wyciąć drzewa w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pod warunkiem, że zgłoszą wycinkę do urzędu gminy i organ nie wniesie sprzeciwu. Ponadto 17 lipca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca…

czytaj więcej

Cena za wycięcie drzewa w 2022r.

Przeglądając pobieżnie zamieszczone informacje postanowiliśmy odnieść do tego tematu ponieważ niektóre z opublikowanych treści są w stanie wprowadzić poszukującą informacji osobę w błąd. Organ wydający decyzję dotyczącą wycinki…

czytaj więcej