Aktualności

cennik wycinki drzew

Cena za wycinkę drzewa

Klienci poszukujący firmy do wycinki lub pielęgnacji drzew oczekują zazwyczaj natychmiastowej odpowiedzi na najważniejsze dla nich pytanie: ile to będzie kosztować ?

Wiele firm świadczących usługi wycinki drzew i przycinania gałęzi umieszcza na swoich stronach cenniki. Są to cenniki poglądowe. Prawda jest taka, że każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia do kwestii ceny. Przy próbie ustalenia ceny za profesjonalne przycięcie lub bezpieczne usunięcie drzewa musimy wziąć pod uwagę kilka spraw:

  • średnicę pnia (obwód pnia podzielony przez 3,14)
  • wysokość drzewa,
  • rozpiętość korony,
  • skalę trudności.

Najistotniejszy czynnik (który, często jest bagatelizowany w opisie sytuacji przedstawianym przez inwestora) to skala trudności. O ile średnica pnia i wysokość drzewa ma wpływ na cenę za usługę, o tyle skala trudności decyduje o wysokości tej ceny.

Przy wycince drzew wpływ na cenę będzie miał dobór techniki wycinki możliwy do zastosowania w danych warunkach.

Mówiąc prościej, usunięcie tego samego drzewa wyniesie:

– taniej, jeśli będą dogodne warunki do obalenia drzewa (wolna przestrzeń pozwalająca położyć drzewo w całości bez zniszczeń i uszkodzeń nawierzchni, roślinności, ogrodzeń itp.),

-drożej, jeśli drzewo trzeba będzie „rozebrać” po kawałku od góry,

-zdecydowanie drożej, jeśli gałęzie będą kolidowały z wszelkimi liniami niskiego i średniego napięcia,

– jak wyżej, jeśli pod drzewem znajdują się przeszkody w postaci budynków mieszkalnych, gospodarczych, garaży, altan, zbiorników z gazem, grobowców itp. gdzie konary a nawet całe sekcje pni trzeba będzie opuszczać na linach.

Przy pielęgnacji (przycince) drzew również rozróżniamy stopnie trudności:

I stopień- drzewo rośnie na środku, a wokół jest dużo miejsca na zrzut. Nie ma konieczności podwiązywania i opuszczania odcinanych gałęzi,

II stopień- drzewo rośnie przy ruchliwej ulicy. Opuszczanie gałęzi, konarów może wiązać się z koniecznością kierowania a nawet wstrzymywania ruchu,

III stopień – drzewo rośnie przy ulicy, jednocześnie jest przechylone na linie energetyczne, lub konary znajdują się ponad dachami domów itp. W tym przypadku prawdopodobnie większość przycinanych konarów – gałęzi musi zostać podwiązana i opuszczona na ziemię.

Powyższe uwagi dotyczące ceny za wycinkę nie uwzględniają sytuacji, kiedy drzewa są dodatkowo:

  • uschnięte,
  • spróchniałe,
  • mają uszkodzony system korzeniowy,
  • są dwu a nawet wielopniowe.

Zachowanie zleceniodawcy, który pyta o cenę za wycinkę dużego drzewa i jednocześnie próbuje instruować fachowca, że przecież można to zrobić w dwóch cięciach (obciąć jednorazowo całą koronę a później sam pień) jest naganne i niemoralne. Fachowiec przewiduje, czym może zakończyć się takie cięcie, natomiast amator: kolega, sąsiad, kuzyn chcąc wyświadczyć przysługę ryzykuje życie lub w najlepszym przypadku kalectwo.

Ceny za usługę nie wynikają z niczego. Mamy nadzieję, że udało nam się choć w części to Państwu wyjaśnić.

arczer

Tagi